Kabinet za magnetnu rezonancu (MRI)

U okviru Kabineta za magnetnu rezonancu (M.R.I.) obavlja se dijagnostika na aparatu za nuklarnu manetnu rezonancu sa svim pregledima koje ova dijagnostička metoda obuhvata: glave vrata, grudnog koša, trbuha, karlice, lokomotornog sistema, kardiovaskularnog sistema i mekih tkiva.