Kabinet za mamografiju

U okviru Kabineta za mamografiju obavljaju se mamografije (RTG snimanja dojki).