Kabinet za RTG dijagnostiku

U okviru Kabineta za RTG dijagnostiku obavljaju se klasični RTG pregledi, kontrasne metode: dijagnostika digestivnog i urogenitalnog trakta i drugo.