Kabinet za ultrazvuk

U okviru Kabineta za ultrazvuk obavljaju se sledeći poslovi: obavljaju se ultrazvučni pregledi štitaste žlijezde, vrata, dojke, abdomena, srca, krvnih sudova i dr.